Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 6104-58-1
 • Số EC: 228-058-4
 • Công thức Hill: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
 • Khối lượng mol: 854,04 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 7.0): 577 – 584 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; đệm pH 7,0; canxi trên chất khô): 450 – 570
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 8 %
 • Khả năng điện di vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) (Chai thủy tinh 25g) Merck 1154440025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) (Chai thủy tinh 25g) Merck 1154440025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 6104-58-1
 • Số EC: 228-058-4
 • Công thức Hill: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
 • Khối lượng mol: 854,04 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 7.0): 577 – 584 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; đệm pH 7,0; canxi trên chất khô): 450 – 570
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 8 %
 • Khả năng điện di vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) (Chai thủy tinh 25g) Merck 1154440025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) (Chai thủy tinh 25g) Merck 1154440025”