Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 143-28-2
 • Số EC: 205-597-3
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₆O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₈OH
 • Khối lượng mol: 268,48 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 80,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,845 – 0,855
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất cis-9-Octadecen-1-ol để tổng hợp (C₁₈H₃₆O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209230100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất cis-9-Octadecen-1-ol để tổng hợp (C₁₈H₃₆O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209230100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 143-28-2
 • Số EC: 205-597-3
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₆O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₈OH
 • Khối lượng mol: 268,48 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 80,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,845 – 0,855
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất cis-9-Octadecen-1-ol để tổng hợp (C₁₈H₃₆O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209230100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất cis-9-Octadecen-1-ol để tổng hợp (C₁₈H₃₆O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209230100”