Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 9076-44-2
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn hoặc bột màu trắng đến hơi vàng
  • Công thức Hill: C₂₅H₃₀N₆O₅X (X thay đổi từ lô này sang lô khác)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chymostatin (C₂₅H₃₀N₆O₅X, ống nhựa 25 mg) Merck 230790-25MG US1230790-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chymostatin (C₂₅H₃₀N₆O₅X, ống nhựa 25 mg) Merck 230790-25MG US1230790-25MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 9076-44-2
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn hoặc bột màu trắng đến hơi vàng
  • Công thức Hill: C₂₅H₃₀N₆O₅X (X thay đổi từ lô này sang lô khác)

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chymostatin (C₂₅H₃₀N₆O₅X, ống nhựa 25 mg) Merck 230790-25MG US1230790-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chymostatin (C₂₅H₃₀N₆O₅X, ống nhựa 25 mg) Merck 230790-25MG US1230790-25MG”