Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7789-02-8
 • Số EC: 236-921-1
 • Công thức Hill: CrN₃O₉ * 9H₂O
 • Công thức hóa học: Cr(NO₃)₃ * 9H₂O
 • Khối lượng mol: 400,15 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 98,0 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 2,0 – 3,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Các chất không bị kết tủa bởi amoniac (dưới dạng sulfat): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chromium(III) nitrate nonahydrate để phân tích EMSURE (CrN₃O₉ * 9H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024810250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chromium(III) nitrate nonahydrate để phân tích EMSURE (CrN₃O₉ * 9H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024810250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7789-02-8
 • Số EC: 236-921-1
 • Công thức Hill: CrN₃O₉ * 9H₂O
 • Công thức hóa học: Cr(NO₃)₃ * 9H₂O
 • Khối lượng mol: 400,15 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 98,0 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 2,0 – 3,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Các chất không bị kết tủa bởi amoniac (dưới dạng sulfat): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chromium(III) nitrate nonahydrate để phân tích EMSURE (CrN₃O₉ * 9H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024810250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chromium(III) nitrate nonahydrate để phân tích EMSURE (CrN₃O₉ * 9H₂O, Chai nhựa 250g) Merck 1024810250”