Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 361-09-1
  • CMC: 9 – 15 mM
  • Dạng: Chất rắn màu trắng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cholic Acid, Sodium Sal (C₂₄H₃₉O₅·Na, chai thủy tinh 50 gm) Merck 229101-50GM US1229101-50GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cholic Acid, Sodium Sal (C₂₄H₃₉O₅·Na, chai thủy tinh 50 gm) Merck 229101-50GM US1229101-50GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 361-09-1
  • CMC: 9 – 15 mM
  • Dạng: Chất rắn màu trắng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cholic Acid, Sodium Sal (C₂₄H₃₉O₅·Na, chai thủy tinh 50 gm) Merck 229101-50GM US1229101-50GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cholic Acid, Sodium Sal (C₂₄H₃₉O₅·Na, chai thủy tinh 50 gm) Merck 229101-50GM US1229101-50GM”