Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 57-88-5
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Bột trắng đến trắng nhạt
  • Hill Công thức: C₂₇H₄₆O

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cholesterol, Highly Purifie (C₂₇H₄₆O, chai thủy tinh 5 gm) Merck 228111-5GM US1228111-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cholesterol, Highly Purifie (C₂₇H₄₆O, chai thủy tinh 5 gm) Merck 228111-5GM US1228111-5GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 57-88-5
  • ATP cạnh tranh: N
  • Hình thức: Bột trắng đến trắng nhạt
  • Hill Công thức: C₂₇H₄₆O

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cholesterol, Highly Purifie (C₂₇H₄₆O, chai thủy tinh 5 gm) Merck 228111-5GM US1228111-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cholesterol, Highly Purifie (C₂₇H₄₆O, chai thủy tinh 5 gm) Merck 228111-5GM US1228111-5GM”