Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): 99,0 – 99,4 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (như HCl): ≤ 0,001 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0001 %
 • Clo tự do (Cl): phù hợp
 • Hợp chất carbonyl (dưới dạng CO): ≤ 0,005 %
 • Vật chất bị đổi màu bởi H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
 • Ethanol (GC): 0,6 – 1,0 %
 • Diclometan (GC): ≤ 0,01 %
 • Cacbon tetraclorua (GC): ≤ 0,01 %
 • Tetrachloroetylen (GC): ≤ 0,01 %
 • Trichloroetylen (GC): ≤ 0,01 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Sự phù hợp để xác định với dithizone: tuân thủ
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %
 • Ổn định với 0,6 – 1,0% ethanol.

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform GR để phân tích (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024421000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform GR để phân tích (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024421000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): 99,0 – 99,4 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (như HCl): ≤ 0,001 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0001 %
 • Clo tự do (Cl): phù hợp
 • Hợp chất carbonyl (dưới dạng CO): ≤ 0,005 %
 • Vật chất bị đổi màu bởi H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
 • Ethanol (GC): 0,6 – 1,0 %
 • Diclometan (GC): ≤ 0,01 %
 • Cacbon tetraclorua (GC): ≤ 0,01 %
 • Tetrachloroetylen (GC): ≤ 0,01 %
 • Trichloroetylen (GC): ≤ 0,01 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Sự phù hợp để xác định với dithizone: tuân thủ
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %
 • Ổn định với 0,6 – 1,0% ethanol.

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform GR để phân tích (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024421000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform GR để phân tích (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024421000”