Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform for gas chromatography (CHCl₃, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1024322500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform for gas chromatography (CHCl₃, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1024322500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform for gas chromatography (CHCl₃, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1024322500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform for gas chromatography (CHCl₃, Chai thủy tinh 2.5l) Merck 1024322500”