Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Drum stainl. st.25l) Merck 1024456025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Drum stainl. st.25l) Merck 1024456025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Drum stainl. st.25l) Merck 1024456025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Drum stainl. st.25l) Merck 1024456025”