Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024451000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024451000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-66-3
 • Số chỉ số EC: 602-006-00-4
 • Số EC: 200-663-8
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Công thức hóa học: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024451000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform để phân tích emsure (CHCl₃, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024451000”