Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 865-49-6
 • Số EC: 212-742-4
 • Công thức Hill: CCl₃D
 • Công thức hóa học: CDCl₃
 • Khối lượng mol: 120,38 g/mol
 • Độ lệch màu: 99,96%
 • Nước (NMR, H O): 0,005%
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform-d1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 1024500500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform-d1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 1024500500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 865-49-6
 • Số EC: 212-742-4
 • Công thức Hill: CCl₃D
 • Công thức hóa học: CDCl₃
 • Khối lượng mol: 120,38 g/mol
 • Độ lệch màu: 99,96%
 • Nước (NMR, H O): 0,005%
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform-d1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 1024500500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform-d1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 1024500500”