Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số EC: 212-742-4
 • Công thức Hill: CCl₃D
 • Công thức hóa học: CDCl₃
 • Khối lượng mol: 120,38 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,96 %
 • Nước (NMR, H₂O): ≤ 0,005 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform-D1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 25 ml) Merck 1024460025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform-D1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 25 ml) Merck 1024460025”

Thông số kỹ thuật
 • Số EC: 212-742-4
 • Công thức Hill: CCl₃D
 • Công thức hóa học: CDCl₃
 • Khối lượng mol: 120,38 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,96 %
 • Nước (NMR, H₂O): ≤ 0,005 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform-D1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 25 ml) Merck 1024460025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform-D1 deuteration degree min. 99 (CCl₃D, Chai thủy tinh 25 ml) Merck 1024460025”