Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-66-3
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): 99,0 – 99,4 %
 • Xét nghiệm (theo ACS): ≥ 99,8 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit và clorua: phù hợp
 • Clo tự do: ≤ 0,00003 %
 • Hợp chất carbonyl (dưới dạng CO): ≤ 0,005 %
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Anđehit và xeton (dưới dạng C₃H₆O): ≤ 0,001 %
 • Sự phù hợp để xác định với dithizone: tuân thủ
 • Pb (Chì): ≤ 0,000005 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform (CHCl₃, chai thủy tinh 4l) Merck 1070244000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform (CHCl₃, chai thủy tinh 4l) Merck 1070244000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-66-3
 • Số EC: 200-663-8
 • Hill Công thức: CHCl₃
 • Khối lượng mol: 119,38 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): 99,0 – 99,4 %
 • Xét nghiệm (theo ACS): ≥ 99,8 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit và clorua: phù hợp
 • Clo tự do: ≤ 0,00003 %
 • Hợp chất carbonyl (dưới dạng CO): ≤ 0,005 %
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Anđehit và xeton (dưới dạng C₃H₆O): ≤ 0,001 %
 • Sự phù hợp để xác định với dithizone: tuân thủ
 • Pb (Chì): ≤ 0,000005 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroform (CHCl₃, chai thủy tinh 4l) Merck 1070244000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroform (CHCl₃, chai thủy tinh 4l) Merck 1070244000”