Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 542-18-7
 • Số EC: 208-806-6
 • Hill Công thức: C₆H₁₁Cl
 • Khối lượng mol: 118,6 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,996 – 0,999
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorocyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₁Cl; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8202870250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorocyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₁Cl; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8202870250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 542-18-7
 • Số EC: 208-806-6
 • Hill Công thức: C₆H₁₁Cl
 • Khối lượng mol: 118,6 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,996 – 0,999
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorocyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₁Cl; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8202870250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorocyclohexane để tổng hợp (C₆H₁₁Cl; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8202870250”