Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 108-90-7
 • Số chỉ số EC: 602-033-00-1
 • Số EC: 203-628-5
 • Hill Công thức: C₆H₅Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅Cl
 • Khối lượng mol: 112,56 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 – 1.107
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017911000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017911000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 108-90-7
 • Số chỉ số EC: 602-033-00-1
 • Số EC: 203-628-5
 • Hill Công thức: C₆H₅Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅Cl
 • Khối lượng mol: 112,56 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 – 1.107
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017911000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 1l) Merck 8017911000”