Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 108-90-7
 • Số chỉ số EC: 602-033-00-1
 • Số EC: 203-628-5
 • Hill Công thức: C₆H₅Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅Cl
 • Khối lượng mol: 112,56 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 – 1.107
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017910100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017910100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 108-90-7
 • Số chỉ số EC: 602-033-00-1
 • Số EC: 203-628-5
 • Hill Công thức: C₆H₅Cl
 • Công thức hóa học: C₆H₅Cl
 • Khối lượng mol: 112,56 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 – 1.107
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017910100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chlorobenzene để tổng hợp (C₆H₅Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8017910100”