Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-11-8
 • Số chỉ số EC: 607-003-00-1
 • Số EC: 201-178-4
 • Hill Công thức: C₂H₃ClO₂
 • Công thức hóa học: ClCH₂COOH
 • Khối lượng mol: 94,5 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 60 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 65 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroacetic acid để tổng hợp (C₂H₃ClO₂, Chai nhựa 1 kg) Merck 8004121000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroacetic acid để tổng hợp (C₂H₃ClO₂, Chai nhựa 1 kg) Merck 8004121000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-11-8
 • Số chỉ số EC: 607-003-00-1
 • Số EC: 201-178-4
 • Hill Công thức: C₂H₃ClO₂
 • Công thức hóa học: ClCH₂COOH
 • Khối lượng mol: 94,5 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 60 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 65 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chloroacetic acid để tổng hợp (C₂H₃ClO₂, Chai nhựa 1 kg) Merck 8004121000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chloroacetic acid để tổng hợp (C₂H₃ClO₂, Chai nhựa 1 kg) Merck 8004121000”