Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 516480-79-8
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu vàng nhạt
  • Hill Công thức: C₂₀H₁₄ClN₃O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chk2 Inhibitor II (C₂₀H₁₄ClN₃O₂, ống nhựa 1 mg) Merck 220486-1MG US1220486-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chk2 Inhibitor II (C₂₀H₁₄ClN₃O₂, ống nhựa 1 mg) Merck 220486-1MG US1220486-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 516480-79-8
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu vàng nhạt
  • Hill Công thức: C₂₀H₁₄ClN₃O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chk2 Inhibitor II (C₂₀H₁₄ClN₃O₂, ống nhựa 1 mg) Merck 220486-1MG US1220486-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chk2 Inhibitor II (C₂₀H₁₄ClN₃O₂, ống nhựa 1 mg) Merck 220486-1MG US1220486-1MG”