Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • CAS number: 3895-92-9
  • ATP Competitive: WOMEN
  • Form: Light yellow to yellow solid
  • Hill Formula: C₂₁H₁₈NO₄Cl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chelerythrine Chloride (C₂₁H₁₈NO₄Cl, ống nhựa 5 mg) Merck 220285-5MG US1220285-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chelerythrine Chloride (C₂₁H₁₈NO₄Cl, ống nhựa 5 mg) Merck 220285-5MG US1220285-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • CAS number: 3895-92-9
  • ATP Competitive: WOMEN
  • Form: Light yellow to yellow solid
  • Hill Formula: C₂₁H₁₈NO₄Cl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Chelerythrine Chloride (C₂₁H₁₈NO₄Cl, ống nhựa 5 mg) Merck 220285-5MG US1220285-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Chelerythrine Chloride (C₂₁H₁₈NO₄Cl, ống nhựa 5 mg) Merck 220285-5MG US1220285-5MG”