Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 82473-24-3
  • Tổng hợp số: 11
  • CMC: 8 mM
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: C₃₂H₅₈N₂O₈S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất CHAPSO(C₃₂H₅₈N₂O₈S, ống nhựa 5 gm) Merck 220202-5GM US1220202-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất CHAPSO(C₃₂H₅₈N₂O₈S, ống nhựa 5 gm) Merck 220202-5GM US1220202-5GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 82473-24-3
  • Tổng hợp số: 11
  • CMC: 8 mM
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: C₃₂H₅₈N₂O₈S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất CHAPSO(C₃₂H₅₈N₂O₈S, ống nhựa 5 gm) Merck 220202-5GM US1220202-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất CHAPSO(C₃₂H₅₈N₂O₈S, ống nhựa 5 gm) Merck 220202-5GM US1220202-5GM”