Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10294-42-5
 • Số EC: 237-029-5
 • Công thức Hill: CeO₈S₂ * 4 H₂O
 • Công thức hóa học: Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O
 • Khối lượng mol: 404,30 g/mol
 • Xét nghiệm (đo điện thế, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98,0 %
 • Các chất không tan trong axit sunfuric: ≤ 0,005 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cerium(IV) sulfate tetrahydrate để phân tích Emsure (CeO₈S₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 25 g) Merck 1022740025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cerium(IV) sulfate tetrahydrate để phân tích Emsure (CeO₈S₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 25 g) Merck 1022740025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10294-42-5
 • Số EC: 237-029-5
 • Công thức Hill: CeO₈S₂ * 4 H₂O
 • Công thức hóa học: Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O
 • Khối lượng mol: 404,30 g/mol
 • Xét nghiệm (đo điện thế, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98,0 %
 • Các chất không tan trong axit sunfuric: ≤ 0,005 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Cerium(IV) sulfate tetrahydrate để phân tích Emsure (CeO₈S₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 25 g) Merck 1022740025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Cerium(IV) sulfate tetrahydrate để phân tích Emsure (CeO₈S₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 25 g) Merck 1022740025”