Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 445479-97-0
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: H₃₄F₃NO₄S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất CCR2 Antagonist(C₂₈H₃₄F₃N₅O₄S, ống nhựa 5 mg) Merck 227016-5MG US1227016-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất CCR2 Antagonist(C₂₈H₃₄F₃N₅O₄S, ống nhựa 5 mg) Merck 227016-5MG US1227016-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 445479-97-0
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: H₃₄F₃NO₄S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất CCR2 Antagonist(C₂₈H₃₄F₃N₅O₄S, ống nhựa 5 mg) Merck 227016-5MG US1227016-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất CCR2 Antagonist(C₂₈H₃₄F₃N₅O₄S, ống nhựa 5 mg) Merck 227016-5MG US1227016-5MG”