Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 86-74-8
 • Số EC: 201-696-0
 • Công thức Hill: C₁₂H₉N
 • Khối lượng mol: 167,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 243 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 246 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Carbazole để tổng hợp (C₁₂H₉N; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202550005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Carbazole để tổng hợp (C₁₂H₉N; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202550005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 86-74-8
 • Số EC: 201-696-0
 • Công thức Hill: C₁₂H₉N
 • Khối lượng mol: 167,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 243 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 246 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Carbazole để tổng hợp (C₁₂H₉N; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202550005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Carbazole để tổng hợp (C₁₂H₉N; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202550005”