Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-92-5
 • Số EC: 201-234-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₆
 • Khối lượng mol: 136,23 g/mol
 • Đồng phân thử nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 90,0 % (a/a)
 • Xét nghiệm (GC, Tricyclene): ≤ 10,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (+)-Camphene để tổng hợp (C₁₀H₁₆; Chai thủy tinh100 g) Merck 8202540100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (+)-Camphene để tổng hợp (C₁₀H₁₆; Chai thủy tinh100 g) Merck 8202540100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-92-5
 • Số EC: 201-234-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₆
 • Khối lượng mol: 136,23 g/mol
 • Đồng phân thử nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 90,0 % (a/a)
 • Xét nghiệm (GC, Tricyclene): ≤ 10,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (+)-Camphene để tổng hợp (C₁₀H₁₆; Chai thủy tinh100 g) Merck 8202540100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (+)-Camphene để tổng hợp (C₁₀H₁₆; Chai thủy tinh100 g) Merck 8202540100”