Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10101-41-4
 • Số EC: 231-900-3
 • Công thức Hill: CaO₄S * 2 H₂O
 • Công thức hóa học: CaSO₄ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 172,17 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 102,0 %
 • Các chất không tan trong axit clohydric: ≤ 0,01 %
 • Carbonate (CO₃): vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Nitrat (NO₃): vượt qua bài kiểm tra
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,01 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium sulfate dihydrate (CaO₄S * 2 H₂O, Chai nhựa 500g) Merck 1021610500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium sulfate dihydrate (CaO₄S * 2 H₂O, Chai nhựa 500g) Merck 1021610500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10101-41-4
 • Số EC: 231-900-3
 • Công thức Hill: CaO₄S * 2 H₂O
 • Công thức hóa học: CaSO₄ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 172,17 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 102,0 %
 • Các chất không tan trong axit clohydric: ≤ 0,01 %
 • Carbonate (CO₃): vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Nitrat (NO₃): vượt qua bài kiểm tra
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,01 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium sulfate dihydrate (CaO₄S * 2 H₂O, Chai nhựa 500g) Merck 1021610500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium sulfate dihydrate (CaO₄S * 2 H₂O, Chai nhựa 500g) Merck 1021610500”