Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 25094-02-4
 • Số chỉ số EC: 017-013-00-2
 • Số EC: 233-140-8
 • Công thức Hill: CaCl₂ * 4 H₂O
 • Khối lượng mol: 183,05 g/mol
 • Độ tinh khiết (kim loại): ≥ 99,995 %
 • Khảo nghiệm: ≥ 96 %
 • Phốt phát (PO₄:) ≤ 10 ppm
 • Sunfat (SO₄): ≤ 20 ppm
 • Al (Nhôm): ≤ 0,01 ppm
 • Ba (Bari): ≤ 2 phần triệu
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,005 phần triệu
 • Ce (Xeri): ≤ 0,01 phần triệu
 • Co (Coban): ≤ 0,005 phần triệu
 • Cr (Crom): ≤ 0,01 phần triệu
 • Cu (Đồng): ≤ 0,005 phần triệu
 • Eu (Europium): ≤ 0,01 phần triệu
 • Fe (Sắt): ≤ 0,05 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 2 phần triệu
 • La (Lanthan): ≤ 0,01 phần triệu
 • Li (Lithium): ≤ 1 phần triệu
 • Mg (Magiê): ≤ 10 phần triệu
 • Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
 • Na (Natri): ≤ 5 phần triệu
 • Ni (Niken): ≤ 0,01 phần triệu
 • Pb (Chì): ≤ 0,01 phần triệu
 • Rb (Rubiđi): ≤ 5 phần triệu
 • Sc (Scanđi): ≤ 0,01 phần triệu
 • Sm (Samarium): ≤ 0,01 phần triệu
 • Tl (Thallium): ≤ 0,005 phần triệu
 • Y (Yttri): ≤ 0,01 phần triệu
 • Yb (Ytterbi): ≤ 0,01 phần triệu
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,01 ppm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium chloride tetrahydrate (CaCl₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1023840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium chloride tetrahydrate (CaCl₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1023840100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 25094-02-4
 • Số chỉ số EC: 017-013-00-2
 • Số EC: 233-140-8
 • Công thức Hill: CaCl₂ * 4 H₂O
 • Khối lượng mol: 183,05 g/mol
 • Độ tinh khiết (kim loại): ≥ 99,995 %
 • Khảo nghiệm: ≥ 96 %
 • Phốt phát (PO₄:) ≤ 10 ppm
 • Sunfat (SO₄): ≤ 20 ppm
 • Al (Nhôm): ≤ 0,01 ppm
 • Ba (Bari): ≤ 2 phần triệu
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,005 phần triệu
 • Ce (Xeri): ≤ 0,01 phần triệu
 • Co (Coban): ≤ 0,005 phần triệu
 • Cr (Crom): ≤ 0,01 phần triệu
 • Cu (Đồng): ≤ 0,005 phần triệu
 • Eu (Europium): ≤ 0,01 phần triệu
 • Fe (Sắt): ≤ 0,05 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 2 phần triệu
 • La (Lanthan): ≤ 0,01 phần triệu
 • Li (Lithium): ≤ 1 phần triệu
 • Mg (Magiê): ≤ 10 phần triệu
 • Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
 • Na (Natri): ≤ 5 phần triệu
 • Ni (Niken): ≤ 0,01 phần triệu
 • Pb (Chì): ≤ 0,01 phần triệu
 • Rb (Rubiđi): ≤ 5 phần triệu
 • Sc (Scanđi): ≤ 0,01 phần triệu
 • Sm (Samarium): ≤ 0,01 phần triệu
 • Tl (Thallium): ≤ 0,005 phần triệu
 • Y (Yttri): ≤ 0,01 phần triệu
 • Yb (Ytterbi): ≤ 0,01 phần triệu
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,01 ppm

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium chloride tetrahydrate (CaCl₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1023840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium chloride tetrahydrate (CaCl₂ * 4 H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1023840100”