Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10035-04-8
 • Số chỉ số EC: 017-013-00-2
 • Số EC: 233-140-8
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CaCl₂ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 147,01 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,5 – 8,5
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 5 ppm
 • Al (Nhôm): ≤ 0,0001 %
 • Ba (Barium): ≤ 0,003 % vượt qua bài kiểm tra
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0003 %
 • K (Kali): ≤ 0,01 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,05 %
 • Magiê và kim loại kiềm: ≤ 0,5 %
 • Chất oxy hóa (dưới dạng NO₃): ≤ 0,003 %
 • Tương ứng với ACS, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium chloride dihydrate để phân tích Emsure (CaCl₂ * 2 H₂O, Chai nhựa 5kg) Merck 1023825000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium chloride dihydrate để phân tích Emsure (CaCl₂ * 2 H₂O, Chai nhựa 5kg) Merck 1023825000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10035-04-8
 • Số chỉ số EC: 017-013-00-2
 • Số EC: 233-140-8
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CaCl₂ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 147,01 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 4,5 – 8,5
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 5 ppm
 • Al (Nhôm): ≤ 0,0001 %
 • Ba (Barium): ≤ 0,003 % vượt qua bài kiểm tra
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0003 %
 • K (Kali): ≤ 0,01 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,05 %
 • Magiê và kim loại kiềm: ≤ 0,5 %
 • Chất oxy hóa (dưới dạng NO₃): ≤ 0,003 %
 • Tương ứng với ACS, Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium chloride dihydrate để phân tích Emsure (CaCl₂ * 2 H₂O, Chai nhựa 5kg) Merck 1023825000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium chloride dihydrate để phân tích Emsure (CaCl₂ * 2 H₂O, Chai nhựa 5kg) Merck 1023825000”