Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 471-34-1
 • Số EC: 207-439-9
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CaCO₃
 • Công thức hóa học: CaCO₃
 • Khối lượng mol: 100,09 g/mol
 • Xét nghiệm (đo độ phức; tính trên chất khô): 98,5 – 100,5 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong axit axetic: ≤ 0,2 %
 • Các chất không tan trong axit clohydric: ≤ 0,005 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,03 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0004 %
 • Ba (Barium): vượt qua bài kiểm tra
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,02 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,1 %
 • Magiê và kim loại kiềm: ≤ 1,5 %
 • Kích thước hạt (d 50): khoảng 14 µm
 • Tổn thất khi sấy khô (200 °C): ≤ 1,0 %
 • Tương ứng với Reag Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium carbonate (CaCO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1020660250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium carbonate (CaCO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1020660250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 471-34-1
 • Số EC: 207-439-9
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CaCO₃
 • Công thức hóa học: CaCO₃
 • Khối lượng mol: 100,09 g/mol
 • Xét nghiệm (đo độ phức; tính trên chất khô): 98,5 – 100,5 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan trong axit axetic: ≤ 0,2 %
 • Các chất không tan trong axit clohydric: ≤ 0,005 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,03 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0004 %
 • Ba (Barium): vượt qua bài kiểm tra
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,02 %
 • Na (Natri): ≤ 0,2 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,1 %
 • Magiê và kim loại kiềm: ≤ 1,5 %
 • Kích thước hạt (d 50): khoảng 14 µm
 • Tổn thất khi sấy khô (200 °C): ≤ 1,0 %
 • Tương ứng với Reag Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Calcium carbonate (CaCO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1020660250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Calcium carbonate (CaCO₃, Chai nhựa 250 g) Merck 1020660250”