Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 141-75-3
 • Số chỉ số EC: 607-136-00-5
 • Số EC: 205-498-5
 • Hill Công thức: C₄H₇ClO
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₂COCl
 • Khối lượng mol: 106,55 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,017 – 1,019
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyryl chloride để tổng hợp (C₄H₇ClO, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8019770250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyryl chloride để tổng hợp (C₄H₇ClO, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8019770250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 141-75-3
 • Số chỉ số EC: 607-136-00-5
 • Số EC: 205-498-5
 • Hill Công thức: C₄H₇ClO
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₂COCl
 • Khối lượng mol: 106,55 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,017 – 1,019
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyryl chloride để tổng hợp (C₄H₇ClO, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8019770250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyryl chloride để tổng hợp (C₄H₇ClO, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8019770250”