Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 106-31-0
 • Số EC: 203-383-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₄O₃
 • Công thức hóa học: (CH₃CH₂CH₂CO)₂O
 • Khối lượng mol: 158,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,966 – 0,968
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric anhydride để tổng hợp (C₈H₁₄O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005030100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric anhydride để tổng hợp (C₈H₁₄O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005030100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 106-31-0
 • Số EC: 203-383-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₄O₃
 • Công thức hóa học: (CH₃CH₂CH₂CO)₂O
 • Khối lượng mol: 158,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,966 – 0,968
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric anhydride để tổng hợp (C₈H₁₄O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005030100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric anhydride để tổng hợp (C₈H₁₄O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005030100”