Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-92-6
 • Số chỉ số EC: 607-135-00-X
 • Số EC: 203-532-3
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 88,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,956 – 0,958
 • Nước (K. F.): ≤ 0,2 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8004570100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8004570100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-92-6
 • Số chỉ số EC: 607-135-00-X
 • Số EC: 203-532-3
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 88,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,956 – 0,958
 • Nước (K. F.): ≤ 0,2 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8004570100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8004570100”