Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 107-92-6
 • Số chỉ số EC: 607-135-00-X
 • Số EC: 203-532-3
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 88,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,956 – 0,958
 • Nước (K. F.): ≤ 0,2 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8004571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8004571000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 107-92-6
 • Số chỉ số EC: 607-135-00-X
 • Số EC: 203-532-3
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 88,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,956 – 0,958
 • Nước (K. F.): ≤ 0,2 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8004571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyric Acid để tổng hợp (C₄H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8004571000”