Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-72-8
 • Số chỉ số EC: 605-006-00-2
 • Số EC: 204-646-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,802 – 0,804
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015550100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015550100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-72-8
 • Số chỉ số EC: 605-006-00-2
 • Số EC: 204-646-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,802 – 0,804
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015550100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015550100”