Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-72-8
 • Số chỉ số EC: 605-006-00-2
 • Số EC: 204-646-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,802 – 0,804
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015551000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015551000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-72-8
 • Số chỉ số EC: 605-006-00-2
 • Số EC: 204-646-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂CHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,802 – 0,804
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015551000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015551000”