Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-73-9
 • Số chỉ số EC: 612-005-00-0
 • Số EC: 203-699-2
 • Công thức Hill: C₄H₁₁N
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃NH₂
 • Khối lượng mol: 73,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,736 – 0,738
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butylamine để tổng hợp (C₄H₁₁N, Chai thủy tinh 1l) Merck 8015391000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butylamine để tổng hợp (C₄H₁₁N, Chai thủy tinh 1l) Merck 8015391000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-73-9
 • Số chỉ số EC: 612-005-00-0
 • Số EC: 203-699-2
 • Công thức Hill: C₄H₁₁N
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃NH₂
 • Khối lượng mol: 73,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,736 – 0,738
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butylamine để tổng hợp (C₄H₁₁N, Chai thủy tinh 1l) Merck 8015391000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butylamine để tổng hợp (C₄H₁₁N, Chai thủy tinh 1l) Merck 8015391000”