Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 141-32-2
 • Số chỉ số EC: 607-062-00-3
 • Số EC: 205-480-7
 • Công thức Hill: C₇H₁₂O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCOO(CH₂)₃CH₃
 • Khối lượng mol: 128,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,898 – 0,899
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₇H₁₂O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008320500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₇H₁₂O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008320500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 141-32-2
 • Số chỉ số EC: 607-062-00-3
 • Số EC: 205-480-7
 • Công thức Hill: C₇H₁₂O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=CHCOO(CH₂)₃CH₃
 • Khối lượng mol: 128,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,898 – 0,899
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₇H₁₂O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008320500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₇H₁₂O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008320500”