Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 76-59-5
 • Số EC: 200-971-2
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
 • Khối lượng mol: 624,40 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 5.8 – pH 7.6 vàng – xanh dương
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 5,8): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 7,6): 615 – 618 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; đệm pH 5,8; canxi trên các chất khô): 260 – 305
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 2; 0,005 g/l; đệm pH 7,6; vôi hóa trên các chất khô): 455 – 530
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 3 %
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiểm tra độ nhạy: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromothymol blue indicator (C₂₇H₂₈Br₂O₅S, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030260005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromothymol blue indicator (C₂₇H₂₈Br₂O₅S, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030260005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 76-59-5
 • Số EC: 200-971-2
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
 • Khối lượng mol: 624,40 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 5.8 – pH 7.6 vàng – xanh dương
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 5,8): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 7,6): 615 – 618 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; đệm pH 5,8; canxi trên các chất khô): 260 – 305
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 2; 0,005 g/l; đệm pH 7,6; vôi hóa trên các chất khô): 455 – 530
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 3 %
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Kiểm tra độ nhạy: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromothymol blue indicator (C₂₇H₂₈Br₂O₅S, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030260005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromothymol blue indicator (C₂₇H₂₈Br₂O₅S, Chai thủy tinh 5g) Merck 1030260005”