Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 108-86-1
 • Số chỉ số EC: 602-060-00-9
 • Số EC: 203-623-8
 • Hill Công thức: C₆H₅Br
 • Khối lượng mol: 157,02 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.494 – 1.496
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromobenzene để tổng hợp (C₆H₅Br, Chai thủy tinh 5ml) Merck 8017860005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromobenzene để tổng hợp (C₆H₅Br, Chai thủy tinh 5ml) Merck 8017860005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 108-86-1
 • Số chỉ số EC: 602-060-00-9
 • Số EC: 203-623-8
 • Hill Công thức: C₆H₅Br
 • Khối lượng mol: 157,02 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.494 – 1.496
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromobenzene để tổng hợp (C₆H₅Br, Chai thủy tinh 5ml) Merck 8017860005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromobenzene để tổng hợp (C₆H₅Br, Chai thủy tinh 5ml) Merck 8017860005”