Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-08-3
 • Số chỉ số EC: 607-065-00-X
 • Số EC: 201-175-8
 • Hill Công thức: C₂H₃BrO₂
 • Công thức hóa học: BrCH₂COOH
 • Khối lượng mol: 138,95 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromoacetic acid để tổng hợp (C₂H₃BrO₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 8022600005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromoacetic acid để tổng hợp (C₂H₃BrO₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 8022600005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-08-3
 • Số chỉ số EC: 607-065-00-X
 • Số EC: 201-175-8
 • Hill Công thức: C₂H₃BrO₂
 • Công thức hóa học: BrCH₂COOH
 • Khối lượng mol: 138,95 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bromoacetic acid để tổng hợp (C₂H₃BrO₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 8022600005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bromoacetic acid để tổng hợp (C₂H₃BrO₂, Chai thủy tinh 5g) Merck 8022600005”