Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 13734-41-3
 • Số EC: 237-307-6
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 217,27 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong AcOH): -7,5 – -4,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Val-OH (C₁₀H₁₉NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530110025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Val-OH (C₁₀H₁₉NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530110025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 13734-41-3
 • Số EC: 237-307-6
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 217,27 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong AcOH): -7,5 – -4,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Val-OH (C₁₀H₁₉NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530110025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Val-OH (C₁₀H₁₉NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530110025”