Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 13139-14-5
 • Số EC: 236-072-7
 • Công thức Hill: C₁₆H₂₀N₂O₄
 • Khối lượng mol: 304,35 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 trong AcOH): -22,0 – -18,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Trp-OH (C₁₆H₂₀N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530380025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Trp-OH (C₁₆H₂₀N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530380025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 13139-14-5
 • Số EC: 236-072-7
 • Công thức Hill: C₁₆H₂₀N₂O₄
 • Khối lượng mol: 304,35 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 trong AcOH): -22,0 – -18,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Trp-OH (C₁₆H₂₀N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530380025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Trp-OH (C₁₆H₂₀N₂O₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530380025”