Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 204138-23-8
 • Công thức đồi: C₁₁H₂₁NO₄ * 0,5H₂O
 • Khối lượng mol: 240,30 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): +1,0 – +3,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml CH₂Cl₂): hòa tan trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O (C₁₁H₂₁NO₄ * 0.5H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O (C₁₁H₂₁NO₄ * 0.5H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530470025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 204138-23-8
 • Công thức đồi: C₁₁H₂₁NO₄ * 0,5H₂O
 • Khối lượng mol: 240,30 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): +1,0 – +3,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml CH₂Cl₂): hòa tan trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O (C₁₁H₂₁NO₄ * 0.5H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O (C₁₁H₂₁NO₄ * 0.5H₂O; Chai nhựa 25 g) Merck 8530470025”