Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Hill Công thức: C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O
 • Khối lượng mol: 481,46 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến vàng đến be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong EtOAc): +51,0 – +59,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011C)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-His(Dnp)-OH isopropanol (C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O; Chai nhựa 5 g) Merck 8530080005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-His(Dnp)-OH isopropanol (C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O; Chai nhựa 5 g) Merck 8530080005”

Thông số kỹ thuật
 • Hill Công thức: C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O
 • Khối lượng mol: 481,46 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến vàng đến be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong EtOAc): +51,0 – +59,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011C)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-His(Dnp)-OH isopropanol (C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O; Chai nhựa 5 g) Merck 8530080005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-His(Dnp)-OH isopropanol (C₁₇H₁₉N₅O₈ * C₃H₈O; Chai nhựa 5 g) Merck 8530080005”