Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 4530-20-5
 • Số EC: 224-864-5
 • Hill Công thức: C₇H₁₃NO₄
 • Khối lượng mol: 175,18 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Gly-OH (C₇H₁₃NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530000025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Gly-OH (C₇H₁₃NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530000025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 4530-20-5
 • Số EC: 224-864-5
 • Hill Công thức: C₇H₁₃NO₄
 • Khối lượng mol: 175,18 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Gly-OH (C₇H₁₃NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530000025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Gly-OH (C₇H₁₃NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530000025”