Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • CAS number: 33125-05-2
 • Hill Formula: CH₁₇NO₄
 • Molar Mass: 251.3 g/mol
 • Color (visual): white to slight yellow to beige
 • Appearance of substance (visual): powder
 • Identity (IR): passes test
 • Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -139.0 – -130.0 °
 • Purity (TLC(011A)): 98%
 • Purity (TLC(0811)): 98%
 • Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Phg-OH (C₁₃H₁₇NO₄, Chai nhựa 5g) Merck 8531010005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Phg-OH (C₁₃H₁₇NO₄, Chai nhựa 5g) Merck 8531010005”

Thông số kỹ thuật
 • CAS number: 33125-05-2
 • Hill Formula: CH₁₇NO₄
 • Molar Mass: 251.3 g/mol
 • Color (visual): white to slight yellow to beige
 • Appearance of substance (visual): powder
 • Identity (IR): passes test
 • Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -139.0 – -130.0 °
 • Purity (TLC(011A)): 98%
 • Purity (TLC(0811)): 98%
 • Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Phg-OH (C₁₃H₁₇NO₄, Chai nhựa 5g) Merck 8531010005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Phg-OH (C₁₃H₁₇NO₄, Chai nhựa 5g) Merck 8531010005”