Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 18942-49-9
 • Công thức Hill: C₁₄H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 265,30 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Phe-OH(C₁₄H₁₉NO₄, Chai nhựa 100g) Merck 8530940100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Phe-OH(C₁₄H₁₉NO₄, Chai nhựa 100g) Merck 8530940100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 18942-49-9
 • Công thức Hill: C₁₄H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 265,30 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Phe-OH(C₁₄H₁₉NO₄, Chai nhựa 100g) Merck 8530940100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Phe-OH(C₁₄H₁₉NO₄, Chai nhựa 100g) Merck 8530940100”