Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 57096-11-4
 • Hill Công thức: C₁₉H₂₇ClN₂O₆
 • Khối lượng mol: 414,88 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2% trong DMF): +7,5 – +12,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): dung dịch trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH (cryst) (C₁₉H₂₇ClN₂O₆, Chai nhựa 25g) Merck 8531030025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH (cryst) (C₁₉H₂₇ClN₂O₆, Chai nhựa 25g) Merck 8531030025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 57096-11-4
 • Hill Công thức: C₁₉H₂₇ClN₂O₆
 • Khối lượng mol: 414,88 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2% trong DMF): +7,5 – +12,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): dung dịch trong suốt

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH (cryst) (C₁₉H₂₇ClN₂O₆, Chai nhựa 25g) Merck 8531030025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH (cryst) (C₁₉H₂₇ClN₂O₆, Chai nhựa 25g) Merck 8531030025”