Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 37462-62-7
 • Công thức Hill: C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N
 • Khối lượng mol: 452,7 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong AcOH): -10,5 – -7,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Cha-OH . DCHA (C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N; Chai nhựa 5 g) Merck 8530720005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Cha-OH . DCHA (C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N; Chai nhựa 5 g) Merck 8530720005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 37462-62-7
 • Công thức Hill: C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N
 • Khối lượng mol: 452,7 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong AcOH): -10,5 – -7,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Cha-OH . DCHA (C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N; Chai nhựa 5 g) Merck 8530720005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Cha-OH . DCHA (C₁₄H₂₅NO₄*C₁₂H₂₃N; Chai nhựa 5 g) Merck 8530720005”