Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 15761-38-3
 • Số EC: 239-847-8
 • Công thức Hill: C₈H₁₅NO₄
 • Khối lượng mol: 189,21 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): -27,5 – -22,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011B)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Ala-OH(C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530010025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Ala-OH(C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530010025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 15761-38-3
 • Số EC: 239-847-8
 • Công thức Hill: C₈H₁₅NO₄
 • Khối lượng mol: 189,21 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2 AcOH): -27,5 – -22,5 °
 • Độ tinh khiết (TLC(011B)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Boc-Ala-OH(C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530010025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Boc-Ala-OH(C₈H₁₅NO₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8530010025”