Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-44-4
 • Số chỉ số EC: 603-029-00-2
 • Số EC: 203-870-1
 • Hill Công thức: C₄H₈Cl₂O
 • Công thức hóa học: (ClCH₂CH₂)₂O
 • Khối lượng mol: 143,01 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 – 1.219

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bis(2-chloroethyl) ether để tổng hợp(C₄H₈Cl₂O, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016780250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bis(2-chloroethyl) ether để tổng hợp(C₄H₈Cl₂O, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016780250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-44-4
 • Số chỉ số EC: 603-029-00-2
 • Số EC: 203-870-1
 • Hill Công thức: C₄H₈Cl₂O
 • Công thức hóa học: (ClCH₂CH₂)₂O
 • Khối lượng mol: 143,01 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 – 1.219

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Bis(2-chloroethyl) ether để tổng hợp(C₄H₈Cl₂O, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016780250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Bis(2-chloroethyl) ether để tổng hợp(C₄H₈Cl₂O, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016780250”